Uvjeti korištenja

Trgovačko društvo PRO BOOKER d.o.o. (dalje u tekstu: Agencija) svakodnevno i kontinuirano brine o cjelokupnom sadržaju (tekstualnom i slikovnom) na svojim službenim Internet stranicama www.checkinpoint.hr, a kojim prezentira područje svojeg djelovanja, vrste usluga koje nudi, posebno brineći o vjernom prikazu, tekstualnom i slikovnom svake pojedine nekretnine iz ponude Agencije.

Svi podaci na svojim službenim Internet stranicama Agencija čini dostupnima svim trećim osoba isključivo u informativne svrhe, a Agencija svakodnevno i kontinuirano brine da svi iskazani podaci budu točni i pravovremeno ažurirani.

Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, Agencija naglašava da sadržaj objavljen na njenim službenim stranicama nije niti može biti valjan pravni osnov za donošenje bilo kakve odluke bilo koje treće strane po pitanju određene nekretnine odnosno druge usluge Agencije već isto može biti samo poticaj trećoj osobi da na temelju prikupljenih saznanja na ovim Internet stranicama zakaže neposredan sastanak sa djelatnikom Agencije u okviru kojeg će prikupljene informacije sa Internet stranice na tako održanom sastanku biti naknadno provjerene i potvrđene ili ažurirane (u slučaju da su u pogledu određene nekretnine u međuvremenu nastupile bilo kakve promjene) od strane Agencije trećoj osobi.

Agencija nadalje naglašava da se u odnosu na bilo koju nekretninu iz ponude Agencije ne može realizirati pravni posao bez prethodnog neposrednog razgleda nekretnine od strane zainteresirane treće osobe u prisustvu djelatnika Agencije, a o čemu kao dokaz uvijek svjedoči potpisani posrednički list kojim zainteresirana treća osoba potvrđuje da je osobno i neposredno razgledala određenu nekretninu.

Agencija nastoji da sve ovdje objavljene informacije budu točne i potpune u svakom trenutku, no s obzirom na učestalost izmjene informacija te kratkoću rokova za objavu, moguće su pogreške. Agencija, nadalje, pridržava pravo izmjene sadržaja objavljenih na ovim web stranicama u bilo koje vrijeme, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave.

U nastojanju da se stranice kontinuirano poboljšavaju, Agencija prikuplja podatke o preuzetom sadržaju, vremenu posjeta, načinu pristupa, podatke u vezi s IP adresom i najposjećenijim sadržajima, pritom ne ulazeći u privatnost korisnika koja je maksimalno zaštićena.

Informacije dostupne na internet stranicama Agencije ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste kao posjetitelj stranica suglasni kako ove stranice i agenciju Pro booker d.o.o. ne smatrate odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim.

Neovlašteni pokušaj izmjene podataka u sustavu, zanemarivanje sigurnosnih postavki ili njihovo zaobilaženje, odnosno korištenje sustava suprotno njegovoj namjeni, strogo je zabranjeno.